Wat is een transitievergoeding?

Mocht je ooit in de ongelukkige situatie terechtkomen van een gedwongen ontslag, dan kun je in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Dit is een geldbedrag dat je meekrijgt wanneer je wordt ontslagen of wanneer je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Vroeger werd dit ook wel een oprotpremie of gouden handdruk genoemd. In dit artikel lees je er alles over.

Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

Er bestaat geen vast bedrag voor een transitievergoeding. Het hangt allemaal af van je specifieke situatie, in het bijzonder hoe hoog je salaris was en hoe lang je bij je werkgever in dienst bent geweest. Ook je leeftijd speelt mee. Je kunt de hoogte van je transitievergoeding als volgt berekenen: 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Bedenk wel dat er een maximaal bedrag is vastgesteld voor een transitievergoeding; deze mag maximaal 84.000 bruto zijn of één jaarsalaris als je salaris hoger ligt dan dat. Door te onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst die je krijgt aangeboden is het eventueel mogelijk om een hogere transitievergoeding af te dwingen.

Wanneer heb je wel of niet recht op een transitievergoeding?

In principe heb je als werknemer die ontslagen wordt altijd recht op een transitievergoeding, zolang jouw werkgever maar de initiatiefnemer was voor de beëindiging van je contract. In onderstaande gevallen heb je bijvoorbeeld recht op een transitievergoeding:

  • Je tijdelijke contract wordt niet verlengd;
  • Je dienstverband wordt op initiatief van je werknemer beëindigd en hiervoor is toestemming van het UWV;
  • Je dienstverband wordt op initiatief van je werknemer beëindigd via de kantonrechter.

In deze gevallen heb je juist niet recht op een transitievergoeding:

  • Je werkgever kan de vergoeding niet betalen, bijvoorbeeld door een faillissement;
  • Je bent ontslagen vanwege verwijtbaar handelen of nalaten van jouzelf, bijvoorbeeld via een ontslag op staande voet;
  • Je hebt een cao met daarin een vervangende regeling;
  • Je bent nog geen 18 jaar en werkt minder dan 12 uur per week.

Belasting op je transitievergoeding

Misschien reken je jezelf al enigszins rijk met het mooie bedrag dat je krijgt. Maar ook een transitievergoeding ontkomt niet aan een rit langs de belastingdienst. Die ziet het namelijk als loon uit (vroegere) dienstbetrekking, waardoor je er gewoon inkomstenbelasting over moet betalen. Hoeveel dit precies is hangt af van de hoogte van je jaarinkomen. Je kunt deze belasting wel omzeilen als je je transitievergoeding gebruikt voor scholing of outplacement.